Religionsvidenskab

Religionsvidenskab
Religionsvidenskab er videnskaben om religioner, hvor teologi mere er en videnskab om gud. Religionsvidenskaben ser på religioner fra forskellige etablerede videnskabers synsvinkel, for eksempel: Fra sociologien, fra antropologien, fra psykologien med flere og anvender disse videnskabers tilgange og metode til at kunne beskrive, analysere, fortolke og somme tider sammenligne forskellige religioner. Religionsvidenskaben tilstræber at forholde sig så objektivt så muligt til forskellige religioner og livsanskuelser.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”